انتخاب موسیقی

نمونه موسیقی‌های آماده را میتوانید برای تیزر خود در بخش زیر مشاهده کنید

لیست موسیقی تیم آترینا

موسیقی‌های آماده

شما میتوانید در این قسمت موسیقی مورد علاقه خود را جهت موسیقی زمینه تیزر خود انتخاب کنید. این موسیقی ها از شرکت‌های تولید کننده موسیقی خارجی تهیه شده اند. بعد از انتخاب موسیقی کافیست شماره موسیقی را به همکاران ما اطلاع دهید و باقی مراحل فنی را پشت سر بگذارید

مجموعه موسیقی هیجانی

موسیقی شماره 1
موسیقی شماره 2
موسیقی شماره 3
موسیقی شماره 4
موسیقی شماره 5
موسیقی شماره 6
موسیقی شماره 7
موسیقی شماره 8
موسیقی شماره 9
موسیقی شماره 10
موسیقی شماره 11
موسیقی شماره 12
موسیقی شماره 13
موسیقی شماره 14
موسیقی شماره 15
موسیقی شماره 16
موسیقی شماره 17
موسیقی شماره 18
موسیقی شماره 19
موسیقی شماره 20