گویندگان

نمونه صدای گویندگان را میتوانید در بخش زیر مشاهده کنید

لیست گویندگان نریشین تیم آترینا

گویندگان

تیم آترینا در زمینه گویندگی متن، تیزر های تبلیغاتی، تولید محتوای آموزشی، پادکست، دکلمه، دوبله و… آماده خدمت رسانی به مشترینان عزیز میباشد.

گوینده شماره 1

آقای نظرپور

گوینده شماره 2

خانم نعمت زاده

گوینده شماره 3

خانم رضایی نیا